VEEON – Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland

veeon

De VEEON geeft adviezen en verstrekt informatie aan publiek- en privaatrechtelijke instellingen die op enigerlei wijze zijn betrokken oftewel kunnen worden betrokken bij de gang van zaken over zoetwaterveren. De vereniging participeert in overlegorganen en wordt alom gezien als gesprekspartner namens deze veren. Tevens organiseert de VEEON vakopleidingen voor haar leden.

http://www.veeon.nl